Titulná stránka


    
AKTUÁLNE INFO

16.01.2008
spustenie novej webstránky

01.02.2008
hľadáme pracovníkov do hlavného pracovného pomeru alebo na živnostenský list

SILVIA spol. s r.o. bola založená v roku 1992. Od svojho vzniku zaznamenala v predmete činnosti viacero zmien. Už jedenásť rokov je jej hlavnou činnosťou výroba, opravy a montáž strojnotechnologických zariadení. Dnes pôsobí s dlhoročnou tradíciou najmä v oblasti montáže a opráv strojnotechnologických zariadení so zameraním na chemický priemysel, potravinársky priemysel a energetiku. Súčasťou našej produkcie je aj výroba a montáž oceľových konštrukcií a iných kovových výrobkov, (nerezové zábradlia, brány atď.), aj pre individuálnych klientov. Uvedené činnosti vykonávame s pôsobnosťou na území celej SR ako aj v zahraničí.

Spoločnosť sídli vo vlastných priestoroch na Diakovskej ulici 1239/9A v Šali. K nim patria aj dielenské priestory s kompletným vybavením pre montážnu činnosť a dielenskú výrobu. V požadovanom množstve a štruktúre vlastníme aj ostatné aktíva, potrebné pre profesionálny výkon odborných ako aj podporných činností (doprava, logistika). Máme k dispozícii vlastnú dokumentáciu STN ako aj meraciu techniku.

Spoločnosť je držiteľom oprávnení na montáž, opravu a údržbu vyhradených tlakových a plynových zariadení a disponuje odbornými pracovníkmi pre VTZ a VPZ, ktorí majú dlhoročné skúsenosti vo všetkých spomínaných oblastiach.

viac

REFERENCIE

› DUSLO a.s., Šaľa

› MONTEX a.s., Rovinka

› INVEST, a.s. Šaľa

› ACIS s.r.o., Bratislava

viac

ZABEZPEČUJEME› Dodávky a montáže ucelených prevádzkových súborov, rekonštrukciu
  a modernizáciu technologických prevádzok.

› Dodávky zariadení, ich montáž, respektíve samostatnú montáž Vami
  dodaných zariadení.


viac